Aktuality

8_2018_Gerald Daka_Zambie_očking

Olomouc – Kněz Gerald Daka pomáhá chudým a potřebným lidem ze zambijského venkova. V těchto dnech je v České republice. Děkujeme očkovacímu centru Avenier, že Geralda očkovali proti tetanu, žloutence a žluté zimnici. „Celoživotně jej tak ochránili, aby mohl svou službu, pomoc potřebným, vykonávat ve zdraví. Gerald se setkává s velmi chudými lidmi, s těmi, kteří nemají příležitost své nemoci léčit. Působí v diecézi Chipata a je také naší oporou v pomoci chudým v Chiparambě,“ říká Kateřina Janečková, koordinátorka projektu Kontejner pro Zambii. Právě do Chiparamby materiální sbírka letos na podzim vyrazí. Kontejner vypravuje Arcidiecézní charita Olomouc s pomocí lidí dobré vůle.

Zambie patří mezi nejchudší rozvojové země, pod hranicí chudoby tam žije více než 60 % lidí. 17 % obyvatel je nakažených virem HIV. Na druhou stranu Zambie je jednou z mála afrických zemí, které nepoznaly válku. Je navíc otevřená uprchlíkům z okolních států, kteří musí opustit své domovy kvůli válce či hladomoru.

(opa, ACHO)