Aktuality

sdr

Chiparamba – Děkujeme organizaci Chiparamba Trust, Arcidiecézní charitě Olomouc a dobrodincům v celé České republice. Tato slova si při předávání části zásilky z „Kontejneru pro Zambii“ vyslechl John Zimba, ředitel a zakladatel Chiparamba Trust Organisation. Potřebné věci předal v Chiparambě před pár dny během tamních oslav. Oblečení, nářadí a učební pomůcky pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání dětí na zambijském venkově.

Z kola měl velkou radost například pan učitel, pro kterého nyní bude snadnější a rychlejší dostat se do školy.

Cítím se být milován“

Jeden z žáků během svého proslovu zmínil také to, že se cítí být milován, protože lidem na druhém konci světa záleží na jejich vzdělání a budoucnosti. To jej velmi motivuje. Mimo jiné prosil rodiče svých spolužáků, aby je nepřestávali milovat a podporovali je ve vzdělávání tak, aby pro ně nebylo prioritou se příliš brzy vdávat, ženit. Zdůraznil, že vzdělání zlepší budoucnost a život celých rodin. Svůj přednes ukončil tím, že v jejich vesnici musí lidé zdolávat spoustu překážek a potíží, některé jsou až nepřekonatelné… Tato situace však Chiparambany nedemotivuje, modlí se k Bohu, který je nikdy neopouští.

 

 

 

Banány a pozdravy do země „Musungu“

Celý den byl velkou slavností, zpívalo se a tancovalo v rytmu dunících bubnů. Náčelníci a rodiče věnovali celému týmu Chiparamba Trust Organisation, Arcidiecézní charitě Olomouc a všem dobrým lidem z ČR několik trsů banánů, velké množství dýní a pytel buráků. Vesničané posílají velké pozdravy, přejí všechno dobré a věří, že lidé ze země „Musungu“ (bílý člověk) budou nadále podporovat jejich komunitní školu.

 

 

 

Kateřina Janečková, Chiparamba Trust Organization