Kněz diecéze Chipata, duchovní opora projektu

Vycestovat ze Zambie na setkání s papežem do polského Krakowa? Nemožné. Pokud se však nespojíte, nenavážete vztahy, přátelství… „Zdánlivě nesplnitelné přání se nám podařilo Geraldovi vyplnit. Zároveň jsme jej pozvali i k nám do rodiny, aby s námi strávil tři měsíce,“ říká Katka. S Geraldem tak na Slovácko zavál svěží africký vítr. A nejen tam. Tehdejší jáhen se věnoval pastoraci v nejrůznějších koutech České republiky a přednášel o Zambii. Lidé, kteří v minulosti přispěli obyvatelům sužované Afriky, tak měli zpětnou vazbu. Vzdálená Afrika a osudy tamních lidí se jim přiblížily, mnohým vnikly až do srdce. Během Geraldovy návštěvy tak lidé přispěli penězi na stavbu kostela v Kachingwe i školy v Chiparambě.