Kostel v Kachingwe

Až 10 kilometrů docházeli věřící – od malých dětí po stařečky a stařenky – do kostela v Kachingwe. Ten sestával z hliněné stavby a malého přístřešku z trávy. Návštěvníkům z okolních vesnic nestačil. Proto se spojili dárci ze Sudoměřic a okolí i z dalších částí Moravy a Čech, aby přispěli na nový kostel. Zambijci jej vlastními silami postavili během podzimu roku 2016, o Vánocích už tam sloužili mši svatou.

Kostel je nyní důstojným místem pro konání mší, dále také vhodným místem pro setkávání lidí z okolních komunit. Ti se dovědí nejrůznější rady a důležité informace pro jejich život.

Škola v Chiparambě

Škola v Chiparambě původně sestávala ze tří travnatých přístřešků. Při deštích tam nebylo možné se učit. Školáci, kteří do výuky přicházeli pěšky z okolních vesnic, tam navíc neměli odpovídající zázemí. V roce 2017 mohli Zambijci postavit školu z vlastnoručně vypálených cihel. Díky štědrosti českých dárců.

Kromě vyučování škola slouží i k debatám učitelů a náčelníků. Scházejí se každý 1. pátek v měsíci ohledně projektu neziskovky Chiparamba Trust Organisation a snaží se vyřešit problémy místních.

Při škole vznikne i školicí centrum, kde se dívky naučí šít na šicích strojích, chlapci zase farmařit.

Kontejner pro Zambii

Vybavení pro začínající švadlenky a farmáře, psací potřeby, počítadla, batůžky a další vybavení do škol, zdravotní potřeby… Materiální sbírku Kontejner pro Zambii vyhlásili sudoměřičtí farníci ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc na jaře 2018.

Věci ze sbírky pomohou vybavit školu a také plánované školicí centrum, kde se chlapci budou učit farmaření a dívky šití na šicím stroji. Děti se tak naučí postarat se samy o sebe a vyplní si i volný čas, což pomůže vyřešit problémy jako třeba předčasné sňatky a užívání drog. Právě s tím se lidé ve velmi chudých oblastech potýkají.

Lektorům pomůže v centru řada dobrovolníků, včetně absolventů škol.

V centru se počítá i s kurzy pro učitele z dalších škol v zambijské buši. Proškolí se v tom, jak správně učit.