Učitel, ředitel Chiparamba Trust Organisation

John pochází z chudé zambijské vesnice Chiparamba. Přestože vystudoval ve své zemi teologii a poté ještě učitelství ve skotském Glasgow, vrátil se ke svým kořenům. „John chtěl být knězem, ale svého přání se vzdal poté, co mu zemřel otec. Musel zabezpečit svou babičku, matku a tři sourozence. Šel tedy ve stopách svých rodičů a stal se učitelem,“ přibližuje Katka. Pomáhat neprivilegovaným dětem z chudých oblastí z pozice učitele však nešlo dostatečně. John tedy založil neziskovou organizaci Chiparamba Trust Organisation. Ta pomáhá dětem z Chiparamby a okolních vesnic. S českými dárci spolupracoval například na stavbě školy v Chiparambě či na materiální sbírce Kontejner pro Zambii.