Vesnice Chiparamba se nachází ve východní Zambii asi 20 km od města Chipata, leží mezi kopci na hranicích s Malawi. To potvrzuje i význam slova „chipata“, což v jazyce Nyanja znamená „mezi horami“. Tato oblast je pověstná krásnou přírodou.

Základní školu Chiparamba navštěvují dívky a chlapci od 1. do 7. třídy. Do školy jich přichází z okolních 16 náčelnických vesnic na 300. Ve škole je učí dva státní a dva dobrovolní učitelé. Školství v Zambii je často velmi nekvalitní, což se snaží změnit projekt Chiparamba Trust Organisation. Jeho koordinátor John Zimba na zlepšení výuky důkladně pracuje s učiteli, zástupci vesnic a rodiči.

Chiparamba Trust Organisation je nezisková organizace, která působí v oblasti výchovy a základního vzdělávání dětí a mládeže. Pomáhá u nich rozvíjet také různé dovednosti a řemesla (šití oděvů, farmaření), čímž se snaží řešit problém předčasných sňatků a užívání drog. Děti i mladí z velmi chudých oblastí těmito způsoby unikají z nečinnosti a života bez vyhlídek na budoucnost.

Lektorům pomáhají s projektem dobrovolníci, včetně absolventů škol.

Čeští dobrovolníci a Chiparamba Trust Organisation také pomáhají získat finanční příspěvky od jiných institucí, např. od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo velvyslanectví.