Zambie se nachází ve vnitrozemí jako nejsevernější země jihoafrického regionu. Jako jedna z mála afrických zemí nikdy nepoznala válku. Na černém kontinentu je jednou z nejbezpečnějších a nejpřátelštějších zemí. Přesto Zambie patří mezi nejchudší rozvojové země, pod hranicí chudoby tam žije více než 60 % lidí. 17 % obyvatel je nakažených virem HIV.

Hlavní město: Lusaka

Rozloha: 752 614 km ²

Počet obyvatel: 17,1 mil. obyvatel (2017); hustota obyvatel na 1 km ²: 22,7

Oficiální jazyk: Angličtina

Měna: Zambijská kwatcha (ZMW)

Jak se žije v Zambii

V Zambii existuje 72 kmenů, z nichž každý má svůj vlastní jazyk a kulturní tradice.

Pro Zambijce jsou velice důležité pozdravy. Lidé se zdraví frází „Mulishani?“ (Jak se máte?) Následuje odpověď „Bwino“ (Dobře). Další důležitou součástí zambijské společnosti jsou přísloví, která si ústně předává z generace na generaci.

Do roku 1964 byla Zambie kolonií Velké Británie. Politickou nezávislost získala 24. října 1964.

Zdravotnictví

V Zambii je zdravotnictví pro mnoho lidí nedostupné. HIV, AIDS, tuberkulóza, infekční onemocnění, malárie a cholera jsou nemoci, se kterými se lidé každodenně potýkají. Průměrný věk v Zambii je 38 let. Přesto tam mají lidé úsměv na tváři.

Školství

Školní docházka v Zambii není povinná. Děti se mohou bezplatně vzdělávat na státních základních školách. Mnoho rodin si je však stejně nemůže dovolit. Musí totiž platit školní uniformy, obědy, pomůcky a také přispívat např. na rekonstrukce školy, kulturní akce… Výuka na státních školách navíc není kvalitní, učitelé mnohdy do hodiny ani nedorazí, takže děti docházejí do školy, aniž by se naučily číst a psát.

Výuka na základní škole trvá 9 let, pokud studenti úspěšně složí závěrečné zkoušky, postoupí na střední školu, ta trvá 3 roky. Odtud mohou postoupit na vyšší nebo vysokou školu (6 měsíců – 4 roky). V Zambii fungují i učňovské školy, kde je možné vyučit se řemeslu za 1 rok.

Zemědělství

Zhruba 1/3 území Zambie je využitelná k zemědělské činnosti, z toho je pouze 5 % orné půdy, zbytek tvoří pastviny a lesy. Obdělávána je však jen malá část (asi 15 %) orné půdy. Pouze malá část je uměle zavlažovaná – rostlinná výroba tak zůstává vysoce závislá na množství srážek (v letech 2014-2016 postihla celý region velká sucha).

Nejvýznamnější pěstovanou plodinou je kukuřice, následují bavlna, tabák, obiloviny, čirok, rýže, podzemnice olejná, slunečnice, cukrová třtina, tapioca a káva. Úspěšnou vývozní komoditou se stávají řezané květiny.

Zambijci chovají skot, kozy, prasata a drůbež. Daří se tak produkovat mléko, vajíčka a surové kůže. Perspektivní oblastí je rovněž chov ryb.

Zambie je silně závislá na dešťových srážkách a to jak ve výrobě elektřiny, tak i v zabezpečení obživy při farmaření.

Elektrifikace

Výpadky elektrického proudu jsou velmi časté. V období sucha silně postihují odvětví průmyslu. Domácnosti i podniky si proto musí vypomáhat generátory.

Přístup k elektřině má zhruba 25 % obyvatel, existuje hluboká propast mezi městy a venkovem (ve městech má přístup k elektřině cca 40-50 % obyvatel, na venkově pouhé 4 %).

Národnostní složení

Zambie je multietnický stát, ve kterém žije více než 70 národnostních skupin. Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 99,5 % původními africkými kmenovými skupinami, z nichž nejvýznamnější jsou: Bemba 21 %, Tonga 13,6 %, Chewa 7,4 %, Lozi 5,7 %, Nsenga 5,3 %, Tumbuka 4,4 %, Ngoni 4 %, Lala 3,1 %, Kaonde 2,9 %, Namwanga 2,8 %, Lunda 2,6 %, Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2 %, Lamba 2,1 %, Ushi 1,9 %, Lenje 1,6 %, Bisa 1,6 %, Mbunda 1,2 %. Ekonomicky významnými skupinami jsou Indové, Libanonci, Zimbabwané a Jihoafričané.

Náboženské složení

  • křesťané (velkou většinou protestanti, dále katolíci a příslušníci afrických křesťanských náboženství) 92 %
  • muslimové 3 %
  • ostatní (buddhisté, hinduisté) 3 %
  • místní náboženství 2 %